Biolauko dydis priklauso nuo čakrų

Kodėl tai svarbu?

Lina Burneikė

8/23/20232 min read

Biolauko dydis priklauso nuo čakrų, kiek jose yra energijos.

Galima sakyti, kad biolauko dydis priklauso nuo endokrininės sistemos aktyvumo ir joje esančio energijos kiekio. Endokrininės sistemos energinis krūvis priklauso nuo čakrų veiklos, šių veikla - nuo endokrininės sistemos veiklos. Viskas susiję.
Čakrų skleidžiama energija yra žmogaus biolauke, o žmonių keitimasis energija vyksta tarp čakrų.

Mums į ką nors emociškai sureagavus dirgliai, energija keičiamasi saulės rezginio lygmenyje; kai energijos mainai vyksta širdies čakros lygmenyje, mes pajuntame žmogui meilę. Ezoteriškai šį procesą lengva paaiškinti.

Pavyzdžiui, tarp žmonių ir daiktų keitimasis energija vyksta skirtingų čakrų lygmenyje. Kai bendraujame, energija keičiamės gerklės čakros lygmenyje; kai suprantame vienas kitą - trečiosios akies lygmenyje. Meldžiantis suaktyvėja karūnos čakra.

7 žmogaus čakros atitinka vaivorykštės spalvų spektrą. Šios čakros skleidžia septynias vaivorykštės spalvas - raudoną, oranžinę, geltoną, žalią, žydrą, mėlyną ir violetinę (tokias pačias spalvas rasite ir DĖKINGUMO ŽURNALE). Mūsų biolauke yra visos septynios vaivorykštės spalvos.

Harmoningų žmonių, savo auroje turinčių visų septynių čakrų spalvas, yra labai mažai. Paprastai normalaus žmogaus auroje būna dvi ar trys spalvos. Taip yra todėl, kad vienos čakros energija keičiasi intensyviau, o kitos - silpniau.

*Pirmoji čakra, šaknies, atsakinga už maitinimąsi ir išgyvenimą. Šioje čakroje energijos mainai vyksta silpnai, nes nuolat valgyti neįmanoma. Žmogus pasisotina ir čakra nurimsta. Po kurio laiko, kai išalkstama, ji vėl suaktyvėja.

*Kryžmens čakra palaiko bet kokį mėgavimąsi - seksualinį, azartinį; ji atsakinga už bet kokius malonumus, kuriuos gali patirti žmogus. Kai malonumų daug, jie ir atsibosta. Kaip ir valgymo, lytinio poreikio tenkinimas taip pat yra pasikartojantis. Šis alkis kitoks, kitoks ir maistas - tai kitas lygmuo. Jei žmogus šio alkio nejaučia, galim sakyti, kad jis serga ir jį reikia gydyti.

T*rečiosios čakros lygmenyje vyksta emociniai mainai. Ši čakra būna aktyvi nuo pabudimo akimirkos iki užmigimo. Tačiau net miegant ir sapnuojant vyksta keitimasis energija. Saulės rezginio čakroje energijos mainai patys didžiausi, be to, jie būna tiek teigiami, tiek neigiami. Jei keitimasis energija sutrikęs, žemesnioji čakrų dalis atsiskiria nuo viršutinės. Žmogus emociškai nieko neįsileidžia nei į žemesnį bendravimo lygmenį, bei į aukštesnį. Šie energijos mainai patys sudėtingiausi.

*Širdies čakros lygmenyje vyksta dalijantis dėkingumu ir pasitikėjimu. Jei keitimasis energija širdies lygmenyje pažeistas, žmogus nejaučia dėkingumo ir pasitikėjimo, dažnai ir pagarbos kitam.

*Gerklės čakra suaktyvėja tada, kai bendraujama betarpiškai. Energijos mainai gerklės čakroje sutrinka, jei moteris jaučiasi įžeista vyro, tačiau jam to nepasako. Jei užsigavusi tyli, tai ženklas, kad ji greitai sugriaus santykius. Tokia tyla būna prieš audrą. Todėl moteris turi Dievo duotą gebėjimą išsakyti savo emocijas, jų atsikratyti. Jei moteris tyli ir neišsako savo emocijų, laukia toks "magmos proveržis", kurio kelyje visi bus nušluoti be gailesčio. Gerklės čakros maistas - maloni muzika ir galimybė išsakyti savo įspūdžius.

*Trečiosios akies čakra užtrikrina žmonių tarpusavio supratimą, kuris žmogaus sąmonę kilsteli į daug aukštesnį lygmenį. Šiame lygmenyje energinis žmogaus maistas yra dvasinės literatūros skaitymas, seminarų lankymas - taip žmogus įgyja išminties.

*Pasireiškusi išmintis sąmonę kilsteli iki karūnos čakros, kurios energija - malda. Išmintingas žmogus supranta maldos svarbą ir naudą jam pačiam, bendravimo su Kūrėju džiaugsmą.
Kai žmogui trūksta išminties, jis nė nepagalvoja, kaip svarbu kreiptis į Dievą.